Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 1


Literatura

1. V. Sotirović, M. Bjelica: Matematika sa zbirkom zadataka, Tehnički fakultet "M. Pupin", Zrenjanin 2004.
2. Z. Stojaković, D. Herceg: Linearna algebra i analitička geometrija, Institut za matematiku, Novi Sad 1992
3. D. Mitrović, D. Mihajlović, P. Vasić: Linearna algebra, polinomi, analitička geometrija, Građevinska knjiga, Beograd 1990
4. D. Mitrović, D. Đoković: Polinomi i matrice, ICS, Beograd 1975

5. M. Bjelica, Matematika, Zrenjanin 2011