Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 3 (IT)


Ciljevi i zadaci predmeta

Sticanje matematičkih znanja i matematičke kulture, kao osnove za uspešno izučavanje predmeta užestručnog područja.