Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 3 (IT)


Nastavni sadržaj predmeta

Relacije. Ekvivalentnost. Uređeni skupovi. Mreže. Grupe. Grupoidi. Homomorfizmi i kongruencije. Podgrupe. Normalne podgrupe. Cikličke grupe. Polja. Prsteni. Ideali prstena. Polja. Polinomi. Linearna algebra. Vektorski prostori. Baze vektorskog prostora. Koordinate u vektorskom prostoru. Linearni operatori. Jezgo i slike prostora. Inverzni operatori. Sopstvene vrednosti linearnog operatora. Unitarni vektorski prostori. Ortogonalnost.