Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 3 (IT)


Opšte informacije

Studijski program: informacione tehnologije
Godina studija: druga
Semestar: zimski
Broj časova: 2+2 
Predmetni nastavnik: Prof. dr Momčilo Bjelica ( bjelica@tfzr.uns.ac.rs
Asistenti: Jelena Stojanov ( jelena@tfzr.uns.ac.rs )