Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 3 (IT)


Organizacija predavanja i vežbi

Predavanja su auditorna i održavaju se u amfiteatru. Vežbe su takode auditorne i održavaju u učionici. Raspored predavanja i vežbi nalazi se na sajtu fakulteta.