Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mehanička tekstilna tehnologija


17
ФЕБ
2015

Rezultati popravnog I i II kolokvijuma

Student

Broj indeksa

I Kolokvijum

II Kolokvijum

Santo Boldižar

OT 29/14

1/30/30

11/20/16

Marina Milinčić

OT 26/13

0/30/3

 

Zorica Bubalo

 

18/30

10/20

Natalija Prćić

OT 29/13

15/30/30

7/20/13

Jelena Grubišić

OT 22/13

17/30/21

12/20/19

Milorad Janković

OT 30/13

1/30

6/20 

Aleksandra Đukić

OT 27/13

1/30

3/20

Aleksandra Vučetić

OT 16/13

16/30/23

13/20/19

Ivana Maljugić

OT 15/13

7/30

6/20

Slađana Kujundžić

OT 7/13

29/30

17/20/20

Isidora Čalenić

OT 21/13

29/30

15/20/19

Ana Ivanković

OT 8/13

29/30

18/20

Jovana Radosavljević

OT 25/13

30/30

15/20/19

Biljana Đorđević

OT 7/30

20/13

5/20

Milenko Lukić

OT 13/13

4/30

2/20

Tamara Kostić

OT 18/13

1/30

12/20

Marina Bojić

OT 9/13

11/30/27

10/20

Marica Pavlović

OT 6/13

1/30

 

Marina Tanasković

OT 17/13

9/30

13/20

Stanislava Pešić

OT 2/13

19/30/30

17/20

Dragana Ćulum

OT 24/13

23/30/28

14/20/20

Maja Ćaćić

OT 10/13

1/30

5/20

Branka Živković

OT 11/13

1/30

2/20

 

Bojan Gavrilović

OT 5/13

2/30

7/20

 

Delić Milica

OT 3/13

1/30

9/20

 

Vranjevac Nataša

OT 16/13

 

5/20

Stojković Miloš

OT 30/14

4/30

 

Stajić Nina

OT 14/13