Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mehaničke i hidromehaničke operacije i oprema


02
ДЕЦ
2014

Садржај/структура предмета

Први део предмета обрађује машине, уређаје и линије које се односе на механичке операције. То подразумева поступке и начине за одређивање гранулометријског састава као и опрему за исто. Затим прорачуне онструктивна решења и избор машина и уређаја за дробљење, млевење, уситњавање и сортирање. У другом делу предмета проучавају се хидромеханичке операције и машине односно опрема везана за системе течност –чврста фаза и системе гасови (ваздух) –чврста фаза. Студенти изучавају прорачуне, конструкције, типове и врсте опреме те начин и

поступке њиховог избора. У оквиру предмета обрађују це следеће наставне целине:Величине зрна. Одређивање грануломеријског састава,Мерења величине зрна,Опрема за уситњавање. Потрошња енергије,Дробљење и дробилице,Млевење и млинови,Технолошке линије за механичке операције,Класификација и сортирање,Мешалице у систему чврста фаза –чврста фаза,Раздвајање флуида и чврсте фазе,Својства дисперзних система флуид чврста фаза,Механизми и карактеристике раздвајања у систему гас чврста фаза,Обеспрашивање опрема и прорачуни,Операција  таложења,Опрема за филтрацију,

02
ДЕЦ
2014

Садржај/структура предмета

Први део предмета обрађује машине, уређаје и линије које се односе на механичке операције. То подразумева поступке и начине за одређивање гранулометријског састава као и опрему за исто. Затим прорачуне конструктивна решења и избор машина и уређаја за дробљење, млевење, уситњавање и сортирање.

У другом делу предмета проучавају се хидромеханичке операције и машине односно опрема везана за системе течност –чврста фаза и системе гасови (ваздух) –чврста фаза. Студенти изучавају прорачуне, конструкције, типове и врсте опреме те начин и поступке њиховог избора. У оквиру предмета обрађују це следеће наставне целине:Величине зрна. Одређивање грануломеријског састава,Мерења величине зрна,Опрема за уситњавање. Потрошња енергије,Дробљење и дробилице,Млевење и млинови,Технолошке линије за механичке операције,Класификација и сортирање,Мешалице у систему чврста фаза –чврста фаза,Раздвајање флуида и чврсте фазе,Својства дисперзних система флуид чврста фаза,Механизми и карактеристике раздвајања у систему гас чврста фаза,Обеспрашивање опрема и прорачуни,Операција таложења,Опрема за филтрацију,