Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Meko računarstvo


Upoznavanje sa konceptima Mekog računarstva kao savremenih trendova razvoja teorije i primena rasplinute (Fuzzy) logike, neuronskih mreža, hibridnih neuro-fazi sistema i drugih tehnika mekog računarstva. Time se proširuju i kompletiraju znanja stečena izučavanjem predmeta Matematička logika i principi programiranja i Sistemi veštacke inteligencije, na koje se ovaj predmet prirodno nadovezuje. Inženjeri informatike treba kroz vežbe da upoznaju i praktična ostvarenja, dok je za profesore informatike za sada dovoljan teorijsko konceptualni okvir.