Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Merne tehnologije


16
МАЈ
2018

.

Za potpis predmetnog nastavnika u indeksu, studenti treba prethodno da dobiju potpis asistenta.

Potpis predmetnog nastavnika studenti mogu dobiti 22.5.2108. u terminu predavanja, 23.5. 2018. od 9 do 12 h, 29.5.2018. u vreme kolokvijuma i (poslednji termin) 30.5.2018 od 9 do 12 h.