Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metodologija razvoja softvera


25
ЈУН
2020

Odbrana seminarskih radova julski rok

Poštovane kolege i koleginice,

Odbrana seminarskih radova će se održati u utorak 30.06.2020 u 12.00

Predmetni asistent,

Marko Blažić

10
ЈАН
2020

POTPIS

Potpisivanje indeksa vrši se isključivo na poslednjem času u semestru  ili u terminu konsultacija.

Rok za slanje seminarskih radova za JUNSKI ispitni rok 2018/2019.

 

Krajnji rok za slanje seminarskih radova - četvrtak 30. maj 2019.

Odbrana seminarskih radova najkasnije - četvrtak 06. jun 2019. 

24
СЕП
2018

Termin za odbranu seminarskih radova ispitni rok - OKTOBARSKI ispitni rok

Termin odbrane seminarskih radova će se održati 27.09.2018. od 16:30.  Kabinet 50.

Student je dužan da na odbranu donese štampanu verziju dokumentacije projekta, sa dijagramima u boji (.docx fajl).

Rok za predaju radova 26.09.2018.

Termin za odbranu seminarskih radova ispitni rok - SEPTEMBARSKI ispitni rok

Termin odbrane seminarskih radova će se održati 04.09.2018. od 08:00.  Učionica 29.

Student je dužan da na odbranu donese štampanu verziju dokumentacije projekta, sa dijagramima u boji (.docx fajl).

Rok za predaju radova 03.09.2018.

03
ЈУЛ
2018

Termin za odbranu seminarskih radova ispitni rok - JULSKI ispitni rok

Termin odbrane seminarskih radova će se održati 11.07.2018. od 16:30.  Učionica 29.

Student je dužan da na odbranu donese štampanu verziju dokumentacije projekta, sa dijagramima u boji (.docx fajl).

Rok za predaju radova 10.07.2018.

13
ЈУН
2018

Drugi termin za odbranu seminarskih radova Junski ispitni rok

Drugi termin odbrane seminarskih radova će se oržati 14.06.2018. od 16:15. Učionica 29. Student je dužan da na odbranu donese štampanu verziju dokumentacije projekta, sa dijagramima u boji (.docx fajl).

Rok za predaju radova 13.06.2018.

28
МАЈ
2018

Termin za odbranu seminarskih radova - Junski ispitni rok

Prvi termin odbrane seminarskih radova će biti 31.05.2018. u terminu predavanja. Učionica 36. Student je dužan da na odbranu donese štampanu verziju dokumentacije projekta, sa dijagramima u boji (.docx fajl).

13
МАР
2018

VEŽBE iz predmeta Metodologija razvoja softvera

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Metodologija razvoja softvera održati dana 15.03. u terminu predavanja, od 13.15 u učionici 36, kod asistenta Velibora Premčevskog. Nadalje će se nastava odvijati prema rasporedu časova.

Prof. dr Dragana Glušac

23
ДЕЦ
2017

Rok za slanje seminarskih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku 09.02.2017 godine u 12:00h izađu na ispit iz pretmeta Metodologija razvoja softvera moraju najkasnije do 29.01.2018 da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Januarskom ispitnom roku je 07.02.2018 godine.

VAŽNA NAPOMENA: Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.