Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metodologija razvoja softvera


28
ФЕБ
2016

Cilj predmeta

Obrazovni cilj:

Upoznavanje studenata sa životnim ciklusom softverskog proizvoda i različitim metodologijama, standardima i alatima koji podržavaju životni ciklus softverskog proizvoda u celini ili u nekoj od njegovih faza.

Ishodi obrazovanja:

Poznavanje različitih metodologija za razvoj softvera, standarda i alata koji ih podržavaju. Po završetku kursa, student je sposoban da odabere i aktivno primeni optimalnu metodologiju i alate za konkretni softverski projekat, kao da obrazloži svoj izbor.

Sadržaj/struktura predmeta:

Pojam metodologija za razvoj softvera; istorijat razvoja metodologija; životni ciklus softverskog proizvoda; faze životnog ciklusa; modeli razvoja softvera; modeli bazirani na vodopadu; iterativni i inkrementalni modeli; Bemov spiralni model; modeli bazirani na prototipovima; agilne metodologije (SCRUM, ekstremno programiranje, Feature Driven Development - FDD ,Dynamic Systems Development Method – DSDM, Crystal, Adaptivni razvoj softvera - ASD); automatizovan razvoj softvera; savremeni alati za planiranje, projektovanje, konstrukciju i dokumentovanje; alati za podršku timskog rada i praćenja napretka projekta.

Metode izvođenja nastave:

Predavanja, auditorne i računarske vežbe i konsultacije. Praktični deo projekta se radi timski, u okviru projekta koji treba da ilustruje korišćenje izabrane metodologije i alata. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha projekta i završnog pismenog dela ispita.