Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metodologija razvoja softvera


30
АПР
2020

Metodologija razvoja softvera - Materijali sa Vežbi - Školska 2015 / 2016 godina

U listi koja sledi nalaze se materijal sa laboratorijskih vežbi. Arhive su imenovane sledeći šablon MRSLab## gde ## predstavlja broj časa. Materijali sa vežbi biće uploadovani na nedeljnom nivou nakon završetka vežbi za sve grupe koje slučaju predmet.

Napomena : PDF fajlovi u svojem nazivu sadrže R# (gde je # neki broj, npr R2) i ukazuju na reviziju fajla i korekciju štamparskih grešaka u tekstu i u stranim (engleskim) skraćenicama. Struktura, logika i znanje koja vežbe trebaju da prenesu su ostale nepromenjene u odnosu na prethodnu verziju.

MRSLab01 - PDF - R1 

MRSLab02 - PDF - R1  / MRSLab02 - Download

MRSLab03 - PDF - R1  / MRSLab03 - Download

MRSLab04 - PDF - R1  / MRSLab04 - Download

MRSLab05 - PDF - R1  / MRSLab05 - Download

MRSLab06 - PDF - R1  / MRSLab06 - Download

MRSLab07 - PDF - R1  / MRSLab07 - Download

MRSLab08 - PDF - R1  / MRSLab08 - Download

MRSLab09 - PDF - R1  / MRSLab09 - Download

MRSLab10 - PDF - R1  / MRSLab10 - Download

MRSLab11 - PDF - R1  / MRSLab11 - Download