Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


Preuzimanje materijala

U ovoj sekciji studenti mogu preuzeti materijale za savladavanje nastavnog gradiva i pripremu ispita.

MTIP - Materijali sa predavanja i vežbi - Školska 2018 / 2019 godina

U repozitorijumu MTIP 2018/2019 se nalaze materijali sa predavanja i vežbi za školsku 2018/2019 godinu. Materijali sa predavanja i vežbi će biti smeštani u spomenuti repozitorijum kako bude tekla školska godina tako da se savetuje studentima da na nedeljnom nivou, nakon svakog predavanja i svake vežbe provere sadržaj spomenutog repozitorijuma i preuzmu nove ili prethodno postavljene materijale.

>> MTIP 2018/2019 Repozitorijum <<