Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


Primer pismenog dela ispita

Primer možete preuzeti ovde. Pismeni deo ispita nosi 20 bodova - svako pitanje nosi 2 boda. Obuhvata gradivo iz vežbi (MTIPLab01-MTIPLab10).