Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


Ocenjivanje znanja

 
Predispitne obaveze:
 
–Prisustvo na predavanjima (10 poena)
–Domaći zadatak (10 poena)
–Seminarski rad (20 poena)
 
Završni ispit:
 
–Kolokvijum (20 poena)
–Pismeni deo ispita (20 poena)
–Usmeni deo ispita (20 poena)