Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


20
ОКТ
2018

Ocenjivanje znanja

Aktivnost i konstuktivno rešavanje postavljenih problema na vežbama i predavanjima - maksimalno 10 bodova

Navedena stavka će biti realizovana kroz dva testa koji će nositi po 5 bodova. Prvi test pokriva tematiku REST servisa dok drugi test pokriva tematiku Android aplikacija. Navedeni testovi će biti realizovani tokom semestra u terminu vežbi (poslednjih 45 minuta vežbi) i mogu imati i teoretsku i praktičnu realizaciju.

Domaći zadatak - maksimalno 10 bodova

Domaći zadatak može biti i teoretske i praktične prirode. Za temu domaćeg zadatka potrebno je obratiti se predmetnom profesoru ili asistentu.

Kolokvijum -  maksimalno 20 bodova

Kolokvijum pokriva tematiku formiranja REST servisa koja vraća i prima JSON reprezentacije objekata upotrebom PHP-a, PDO i DAL-a, oslanjajući se na mySQL server baze podataka. Shodno izloženom, preporučuje se XAMPP paket. Formirani REST servis se testira upotrebom POSTMAN aplikacije.

Projekat (seminarski rad) - maksimalno 20 bodova

Zadatak studenta je da napravi Android aplikaciju na osnovu specifikacije koja se nalazi u Download sekcii predmeta tj. u repozitorijumu predmeta. Shodno izloženom, preporučuje se Android Studio razvojno okruženje. Tema seminarskog rada je slobodna i istu je potrebno prijaviti predmetnom profesoru ili asistentu.

Pismeni deo ispita - maksimalno 20 bodova

Pismeni deo ispita se realizuje kroz test koji ima 20 pitanja, i tačan odgovor na pitanje nosi 1 bod.

Usmeni deo ispita - maksimalno 20 bodova

Na pismenom delu ispita studentu se postavljaju 2 pitanja. Student izvlači po jedno pitanje iz svake od predviđenih grupa pitanja i svako izvučeno pitanje se vrednuje sa maksimalno 10 bodova. Ukoliko student nije zadovoljan kombinacijom izvučenih pitanja, može ponovo izvlačiti jedno (zamensko) pitanje iz bilo koje grupe pitanja kojim menja pitanje izvučeno iz grupe pitanja iz koje je odabrao da izvlači zamensko pitanje.