Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


Ocenjivanje znanja

 
• Predispitne obaveze:
–Domaći zadatak (10 poena)
–Prisustvo na predavanjima (10 poena)
–Seminarski rad (20 poena)
 
• Završni ispit:
–Pismeni deo ispita (20 poena)
–Kolokvijum (20 poena)
–Usmeni deo ispita (20 poena)