Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


Opšte informacije

Predmet se realizuje na dva studijska programa:

Studijski program: Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo
Godina studija: četvrta, Osnovne akademske studije
Semestar : sedmi
Broj časova: 2+2+1

Studijski program: Menadžment informacionih tehnologija
Godina studija: četvrta, Osnovne akademske studije
Semestar : sedmi
Broj časova: 2+2+1

Predmetni profesor: doc. dr Eleonora Brtka 
Kabinet: Net centar (prizemlje)
E-mail: eleonorabrtka@gmail.com

Predmetni asistent: Igor Vecštejn 
Kabinet: 26 (prvi sprat)
E-mail: igor.vecstejn@gmail.com