Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


Struktura polaganja ispita


Pravila polaganja ispita

SEMINARSKI RAD PREDSTAVLJA PREDISPITNU OBAVEZU BEZ KOJE STUDENT NE MOŽE IZAĆI NA ISPIT. Seminarski rad je potrebno uraditi po Uputstvu za izradu seminarskog rada. Seminarski rad je položen ukoliko je na njemu osvojeno 10 ili više poena.

Kolokvijum predstavlja praktičan zadatak i nosi najviše 20 poena. Kolokvijum je položen ukoliko je na njemu osvojeno 10 ili više poena.

Student ne može izaći na kolokvijum dok prethodno ne odbrani seminarski rad.

Domaći zadatak nosi najviše 10 poena. Domaći zadatak se može uzeti samo tokom držanja nastave (dogovor sa profesorom). Brani  se u toku zimskog semestra u dogovorenim terminima.

Završni ispit predstavlja rađenje pismenog dela ispita u terminu ispita. Pismeni deo ispita je položen ukoliko je na njemu osvojeno 10 ili više poena.

Nakon urađenog pismenog dela ispita, student izlazi na usmeni deo ispita. Usmeni deo ispita je položen ukoliko je na njemu osvojeno 10 ili više poena.

Preostalih 10 poena se dobijaju za prisustvo/aktivnost prema sledećim pravilima. 


Bodovi za prisutnost

U okviru predispitnih obaveza, predviđeno je 10 poena za prisutnost/aktivnost na predavanjima i vežbama.  

Ovi poeni se mogu ostvariti samo na sledeće načine: 

fizičkim prisustvom na predavanjima/vežbama

u slučaju da je student zaposlen (potrebna potvrda o zaposlenju) i urađen test poslednje nedelje u semestru u terminu predavanja.

 

Ocenjivanje

 

Uslov da bi se ispit smatrao položenim: 

Seminarski rad >= 10

Kolokvijum >= 10

Pismeni deo ispita >= 10

Usmeni deo ispita >= 10

 

Seminarski rad + Kolokvijum + Pismeni deo ispita + Usmeni deo ispita + Domaći zadatak >= 51

Tek kada je gore navedeni uslov ispunjen, dodaje se prisustvo.