Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizacija i arhitektura računarskih sistema


Опште информације

Студијски програм: Информационе технологије - Софтверско инжењерство
Година студија: прва, основне академске студије
Семестар: трећи
Број часова: 2+2

Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов
Кабинет: 30а (први спрат)
email: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Асистент:  Горан Гецин
Кабинет: 
еmail: gorangecin@gmail.com