Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna inteligencija i sistemi podrške odlučivanju


13
ЈУН
2019

Uputstva za izradu seminarskog rada

Uputstva za postavljanje upita u MS Access-u, migraciju baze podataka u MS SQL Server, kreiranje OLAP kocke, izveštaja, grafikona i izražunljivih polja u MS SQL Server BIDS možete preuzeti iz arhive.

11
МАЈ
2017

Primer skladišta podataka urađenog u 2016/2017. školskoj godini

ZADATAK ZA DRUGI KOLOKVIJUM - Primer skaldišta podataka sa tri urađene OLAP kocke u MS BIDS softveru. U arhivi se nalaze još i relaciona baza podataka, primer izveštaja koji je urađen u Reporting Services, dijagrami u MS Excel-u, pogled za izračunljiva polja u MS SQL Serveru i uputstvo za ručno kreiranje kocke i crtanje dijagrama. Preuzimanje materijala je sa sledećeg linka.

05
АПР
2017

Primeri SQL upita za prvi kolokvijum školske 2016/2017. godine

Tekstove zadataka sa upitima možete preuzeti sa sledećih linkova:

Veleprodaja knjiga

Fabrika ulja

Primere SQL upita urađenih u MS Access softveru za rukovanje bazama podataka možete preuzeti sa linkova:

Veleprodaja knjiga

Fabrika ulja

Primere dijagrama urađene u MS Excel programu za tabelarna izračunavanja možete preuzeti sa linkova:

Veleprodaja knjiga

Fabrika ulja

06
АПР
2017

Zadaci za 1. kolokvijum školske 2016/2017. godine

Zadatke koji su rađeni za aktivnost na časovima kao priprema za 1. kolokvijum školske  2016/2017. godine možete preuzeti sa sledećeg linka.