Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna inteligencija i sistemi podrške odlučivanju


10
МАЈ
2017

PITANJA ZA TEORETSKI DEO ISPITA


1. Pojam poslovne inteligencije?

2. Razlika između podatka, informacije i znanja?

3. Ključne tehnologije poslovne inteligencije?

4. Generacije sistema poslovne inteligencije?

5. Softverski alati iz oblasti poslovne inteligencije?

6. Skladište podataka - Datawarehouse?

7. OLAP kocka?

8. OLTP sistem?

9. Data Mining?

10. Data mart?

11. Vrste OLAP sistema?

12. ROLAP?

13. MOLAP?

14. HOLAP?

15. Korisnici Data Warehouse sistema?

16. Tehnike za integraciju poslovne inteligencije u preduzeće?

17. Integracija poslovne inteligencije u enterprise portale?

18. Ugnježđenje analitičkih procesa u operativne aplikacije?

19. Web servisi i poslovna inteligencija?

20. Arhitektura sistema poslovne inteligencije?

21. Izvori podataka u sistemima poslovne inteligencije?

22. ETL procesi?

23. Povezivanje skladišta podataka i alata za izveštavanje?

24. Analiza podataka i izveštavanje?

25. Šema zvezde OLAP kocke?

26. Šema pahulje OLAP kocke?

27. Multidimenzionalni MDX izrazi?

28. Balanced Scorecard?

29. Softveri za poslovnu inteligenciju?

30. OLAP na Internetu?

 

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

17
МАЈ
2017

ODGOVORI NA TEORETSKA PITANJA

Odgvore na teoretska pitanja možete preuzeti sa sledećeg linka.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

10
МАЈ
2017

PRIMER TESTA

Primer teoretskog dela ispita se može preuzeti sa linka TEST.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan