Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna inteligencija i sistemi podrške odlučivanju


01
ОКТ
2019

Opste informacije

Predmetni nastavnik: doc.dr Zoltan Kazi

E-mail: zoltan.kazi@gmail.com

 

Консултације (кабинет 29а):

Среда: 11.00-12.00

Четвртак: 9.00-11.00