Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna inteligencija i sistemi podrške odlučivanju


16
МАР
2017

Sadržaj predmeta

 Uvod u poslovnu inteligenciju, Arhitektura sistema poslovne inteligencije, Data warehouse, OLAP, OLAP izveštavanje, Data mining, Balanced Scorecard, Upravljanje projektima poslovnim procesima, ERP sistemi, Poslovna inteligencija na web-u, Tipovi aplikacija poslovne inteligencije, Softverski alati za poslovnu inteligenciju.