Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici i metode programiranja 1


Opšte informacije

Studijski program : Profesor informatike (osnovne akademske studije), Diplomirani inženjer informatike (osnovne akademske studije)

Status predmeta: obavezni

Godina: II, Semestar: III i IV

Predavanja: 3 časa nedeljno, Vežbe: 3 časa nedeljno

Predmetni nastavnik: Doc. dr Branko Markoski, email: markoni@uns.ac.rs