Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Proizvodne tehnologije


Studenti treba da redovno pohadaju nastavu i da aktivno ucestvuju u realizaciji vežbi.

Uslovi za sticanje potpisa i izlaska na ispit su: redovno prisustvo nastavi, uradene i overene vežbe.

Ispit se polaže pismenim i usmenim putem. Pismeni ispit je eliminacionog karaktera.