Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Proizvodne tehnologije


Profesor: prof. dr Slobodan Stojadinovic, redovni profesor
Asistent: doc. dr Eleonora Desnica, dipl.ing.maš.