Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Proizvodne tehnologije


Teorijska nastava:

Naponi, deformacije i njihovi odnosi. Uslovi nastanka plasticne deformacije, pri jednoosnom, dvoosnom i troosnom naponskom stanju. Parametri obradivosti. Valjanje; karakter sila i napona; parametri deformacije; termomehanicki režim valjanja. Presovanje; karakter sila i napona; parametri deformacije; termomehanicki režim presovanja ekstrudiranjem. Izvlacenje; karakter sila i napona; parametri deformacije; termomehanicki režim vucenja. Kovanje; karakter sila i napona; tacnost izrade otkovaka; termomehanicki režim kovanja. Duboko izvlacenje; karakter sila i napona; faktori plasticne anizotropije. Mašine i alati za obradu plasticnom deformacijom. Tehnologija termicke obrade i osnovni postupci. Tehnologija ojacavanja metalnih materijala: HT, TM, MT obradom. Obrada razdvajanjem: odsecanje, prosecanje i probijanje. Obrada savijanjem. Obrada rezanjem: struganje, bušenje, glodanje. Primeri integralnih tehnoloških procesa dobijanja polufabrikata i gotovih proizvoda: priprema šarže, topljenje, livenje, kristalizacija, homogenizacija, obrada deformacijom, termicka obrada, obrada rezanjem, finalizacija, adjustaža.

Praktična nastava:
Izrada zadataka i primera za oblasti obuhvaćene teorijskim delom nastave. Stručna prksa: poseta fabrikama za dobijanje, preradu i obradu metalnih i nemetalnih materijala.