Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Proizvodne tehnologije


Teme za seminarske radove

 

 1. Uloga i značaj faznih dijagrama pri izboru parametara obrade za datu proizvodnu tehnologiju
 2. Tehnologija dobijanja sirovog gvožđa u visokoj peći
 3. Tehnologija dobijanja čelika u konvertoru
 4. Tehnologija dobijanja AlMgSi legura u elektroindukcionoj peći
 5. Tehnologija kontinuiranog i polukontinuiranog livenja
 6. Uslovi nastanka plastične deformacije pri postojanju troosnog naponskog stanja
 7. Izbor proizvodne tehnologije u zavisnosti od polazne strukture i obradivosti metala
 8. Uloga i značaj deformacionog ojačavanja u proizvodnim tehnologijama
 9. Uloga i značaj taložnog i disperznog ojačavanja u proizvodnim tehnologijama
 10. Uloga i značaj termo-mehaničke obrade (TMO) u  proizvodnim tehnologijama
 11. Mašine i alati za obradu metala plastičnom deformacijom
 12. Tehnologija valjanja i parametri TMO-e
 13. Tehnologija presovanja istiskivanjem i parametri TMO-e
 14. Tehnologija izvlačenja i parametri TMO-e
 15. Tehnologija kovanja i parametri TMO-e
 16. Tehnologija dubokog izvlačenja i oblikovanja u presama razvlačenjem
 17. Tehnologija toplog valjanja čeličnih limova i traka
 18. Tehnologija hladnog valjanja čeličnih limova i traka
 19. Tehnologija izvlačenja bakarne žice
 20. Tehnologija presovanja istiskivanjem AlMgSi legura
 21.  Tehnologija kovanja čeličnih kugli za mlevenje rude

 

 

Zrenjanin, 03.04.2012.                 Prof. dr Slobodan Stojadinović

                                                Doc. dr Eleonora Desnica