Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje informacionih sistema


13
МАЈ
2019

Prijem i odbrana seminarskih radova za junski ispitni rok

Prijem i odbrana seminarskih radova za junski ispitni rok je 3.6.2019. sa početkom u 14.30 časova. Studenti mogu doneti završene radove u elektronskoj formi (bez CD).
Ukoliko bude bilo potrebe, studenti će korigovati radove u periodu nakon toga, a predati finalnu verziju naknadno (u periodu pre ispita), u dogovoru sa predmetnim asistentom.

14
ЈАН
2014

Potpisi za studente master studija sk 2013/14

U sredu 15.1.2014. godine u kab.25 u 11.30h studenti mogu dobiti potpise za nastavni predmet PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA na master studijama.


Prof.dr Dragica Radosav

.