Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

Projektovanje informacionih sistema


14
NOV
2012

Struktura seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta Projektovanje informacionih sistema treba da sadrzi:
1. Dokumentaciju u Word-u:
opis posla, snimak stanja, dijagram toka podataka ili business process model, recnik podataka, CDM ili ER dijagram, PDM ili relacioni dijagram, UML dijagrami (use case sa specifikacijom, dijagram klasa, dijagram sekvenci, dijagram komponenti i dijagram razmestaja), opis aplikacije - korisnicko uputstvo, opis kljucnih delova implementacije (delovi programskog koda sa objasnjenjima)
2. Projektne fajlove u case alatu (fajlovi sa ekstenzijom: BPM, CDM, PDM, OOM)
3. Izvorni kod programa sa bazom podataka (realizovati minimalno 3-slojnu aplikaciju koristeci klase koje je kreirao student)
 
Seminarski rad se predaje na CD-u (ne treba stampati dokumentaciju).
16
JUN
2013

Primer seminarskog rada

Kompletno uradjen primer seminarskog rada moze se pogledati OVDE.

16
JUN
2013

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Uputsvo za izradu seminarskog rada moze se pogledati OVDE.

16
JUN
2013

Primer elemenata strukture seminarskog rada

Primeri za svaki od elemenata strukture seminarskog rada mogu se pogledati sa LINKA.