Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje tehnoloških sistema


Školska 2016/2017 - Rezultati kolokvijuma, Rezultati ispita


Rezultate prvog i drugog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 20.04.2017. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 17.06.2017. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 22.06.2017. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 08.07.2017. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 13.07.2017. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 07.09.2017. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 28.09.2017. možete pogledati ovde.