Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko dizajniranje


Opšte informacije


Predmetni nastavnik: Berković dr Ivana

Elektronska pošta: berkovic@tfzr.uns.ac.rs


Predmetni asistent: Ognjenović dr Višnja

Elektronska pošta: visnjao@tfzr.uns.ac.rs

Odsek: Informacione tehnologije u E-upravi i poslovnim sistemima- MASTER, Informatika i tehnika u obrazovanju - MASTER

Godina studija: prva (master)

Semestar: I

Broj časova: 2+2

Ispitna pitanja možete preuzeti ovde:

Ispitna pitanja Racunarsko dizajniranje