Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko dizajniranje


Sadržaj predmeta


U okviru teorijske nastave predviđene su sledeće oblasti i teme:

Uvodna razmatranja
Principi dizajna i estetike
Elementi dizajna
Boja
Predstavljanje boja u računarskoj tehnici
Neki efekti na kompjuterskim slikama
Računarska vidljivost
Vizuelizacija
Virtuelna stvarnost

U okviru praktične nastave predviđena je izrada postavljenih primera i zadataka, samostalna izrada grafičkih radova koji zadovoljavaju estetske i upotrebne kriterijume računarski generisanih slika.