Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko dizajniranje


Teme za seminarske radove iz predmeta Računarsko dizajniranje (master), školska 2018/2019 godina


Teme za seminarske radove iz predmeta Računarsko dizajniranje (master), školska 2018/2019 godina

 

1. Razvoj vektorske grafike u zadnjih 10 godina

2. Komparacija alata za vektorsku grafiku u odnosu na web

3. Vizuelizacija - razvoj i komparacija kroz literaturu

5. Generisanje trodimenzionalnih objekata i vizuelizacija

6. Komparacija alata za vizuelizaciju

7. Illustrator i CSS

8. Illustrator i Flash

9. Illustrator i Java Script (više tema sa skriptima za konkretnu akciju – student bira prikaz skripte koju izabere)

10. Animacija u Illustrator-u