Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko dizajniranje


12
ДЕЦ
2019

Teme za seminarske radove iz predmeta Računarsko dizajniranje (master), školska 2019/2020 godina

  1. Transformacija rasterske slike u vekorsku
  2. Modifikacija vektorskih slika
  3. Maskiranje vektorskih slika
  4. Generisanje trodimanzionalnih objekata
  5. Rigging u vektorskoj grafici
  6. Komparacija alata za rigging
  7. Animacija u Illustrator-u
  8. Primena skripti u Illustrator-u
  9. Efekti u Illutrator-u
  10. Illustrator i veb

Teme za seminarske radove iz predmeta Računarsko dizajniranje (master), školska 2018/2019 godina


Teme za seminarske radove iz predmeta Računarsko dizajniranje (master), školska 2018/2019 godina

 

1. Razvoj vektorske grafike u zadnjih 10 godina

2. Komparacija alata za vektorsku grafiku u odnosu na web

3. Vizuelizacija - razvoj i komparacija kroz literaturu

5. Generisanje trodimenzionalnih objekata i vizuelizacija

6. Komparacija alata za vizuelizaciju

7. Illustrator i CSS

8. Illustrator i Flash

9. Illustrator i Java Script (više tema sa skriptima za konkretnu akciju – student bira prikaz skripte koju izabere)

10. Animacija u Illustrator-u