Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnička fizika


Školska 2016/2017 - Rezultati kolokvijuma, Rezultati ispita


Rezultati prvog kolokvijuma: IT 1 , IZŽS 1 , MI 2 , NG 2 , OI 2

Rezultate ispita održanog 05.06.2017. možete pogledati ovde.

Rezultati ispita održanog 22.06.2017. : IT 1 , MI 2 , NG 2 , OI 2 , IZŽS 1

Rezultati ispita održanog 26.06.2017. : NG 2

Rezultati ispita održanog 13.07.2017. : IZŽS 1 , MI 2 , OI 2

Rezultati ispita održanog 07.09.2017. : IZŽS 1 , MI 2 , OI 2

Rezultati ispita održanog 11.09.2017. : NG 2

Rezultati ispita održanog 16.09.2017. : MI 2