Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom


Predmet Tehničko crtanje sa komjuterskom grafikom ima za zadatak da obrazuje studente sa metodama i postupcima prikazivanja trodimenzionalnih predmeta na formatu koji ima dve dimenzije; da crteži jasno, precizno i jednoznacno definišu predmet crtanja, od ideje do konstruktivnog rešenja; da omoguci citanje i korišcenje tehnicke dokumentacije i da razvija osobine grafickog zamišljanja predmeta u prostoru i na crtežu. Takode, zadatak ovog predmeta je da razvija kod studenata upornost, doslednost, sistematicnost, tacnost, urednost i dr.