Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom


16
ЈАН
2012

Ispitna pitanja

 1. Grafika u tehnici
 2. Tehnički crteži
 3. Standardizacija
 4. Pojam i vrste pozicioniranja
 5. Projekcijske ravni i elementi proiciranja
 6. Elementi nacrtne geometrije
 7. Postulati nacrtne geometrije
 8. Metode nacrtne geometrije
 9. Određivanje potrebnog broja izgleda
 10. Kotiranje aksiometrijskog crteža
 11. Osnovne vrste preseka
 12. Formiranje i editovanjekota
 13. Elementi kotiranja
 14. Metode kotiranja s obzirom na konstruktivne zahteve
 15. Oblikovanje crteža s obzirom na postupak izrade predmeta
 16. Tolerancije naleganja – labavo
 17. Tolerancije naleganja – čvrsto
 18. Tolerancije naleganja – nezavisno
 19. Sistemi naleganja
 20. Geometrijske tolerancije
 21. Korisnički interfejs programa AutoCAD
 22. Crtanje objekata metodom relativnih koordinata
 23. Polarne koordinate
 24. Pravougaona i izometrijska mreža
 25. Koriščenje mreže za crtanje pod uglom