Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom


Potpis se dobija ako je student redovno pohađao nastavu.

Obavezna je odbrana seminarskog rada.
Student ispit polaže na u obliku dva klokvijuma - test (pismenim putem) i tehnicko crtanje (na racunaru).
19
АПР
2017

Obaveze studenata/Polaganje ispita kod prof Letića

Student je obavezan da uredno pohađa predavanja i vežbe. Ispit se sastoji iz dva dela: praktičnog i teorijskog.