Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom


Uvod
–  grafika - jezik inženjerstva; standardizacija; pribor za crtanje; formati i savijanje crteža; zaglavlja; tehnicko pismo; vrste linija; pokazne linije; krive linije; razmera; vrste crteža.
                                   
Osnove nacrtne geometrije
 • vrste projiciranja; projicirajuce površi i invarijante paralelnog projiciranja.
 • prikazivanje elemenata prostora u kosoj i u paru ortogonalnih projekcija; koordinatni sistem; tacka, prava i ravan u opštem i specijalnom položaju; tacka i prava u ravni; prostorni odnosi pravih i ravni; ortogonala i nagibni triedri ravni; prodor prave kroz ravan i njihova uzajamna paralelenost ili ortogonalnost; presecnica dveju ravni i njihova paralelnost ili ortogonalnost.
 • crtanje novih projekcija na osnovu dveju poznatih; transformacija; suština transformacije (tacka); cetiri osnovna zadatka transformacije (prava velicina duži i uglova, prava i ravan u projicirajucem položaju, prava velicina ravnih likova).
 • rotacija: tacke, prave i ravni.
 • rešavanje prostornih odnosa tacke, prave i ravni.
 • prikazivanje osnovnih geometrijskih tela: rogljasta tela (piramide, prizme, pravilni poliedri); rotaciona tela (valjak, konus, lopta).
 
Tehnicko crtanje
 • aksonometrijski crtež: aksonometrija; kosa aksonometrija (kosa projekcija); postupak izrade aksonometrijskih crteža; prednosti i nedostaci aksonometrijskog crteža; izbor metode aksonometrije.
 • ortogonalni crtež: uvod; postupak dobijanja ortogonalnog crteža; raspored pogleda; dovoljan broj projekcija; specijlani ortogonalni pogledi; uprošcenja kod ortogonalnog crteža.
 • preseci na ortogonalnom crtežu; uvod; vrste preseka; presek više delova u sklopu.
 • kotiranje: osnovni elementi kotiranja; osnovna pravila kotiranja; kotiranje nagiba, konusa i suženja; nacini kotiranaj; uprošcenja pri kotiranju; kotiranje aksonometrijskog crteža.
 • citanje otogonalnih crteža.
 • tolerancije
 • crtanje mašinskih elemenata: zavrtnji; opruge; zupcasti prenosnici, lancani prenosnici, kaišni prenosnici.
 • oznacavanje kvaliteta površinske hrapavosti.
 • sklopni crtež.
 • radionicki crtež.
 • snimanje i crtanje mašinskog dela.