Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom


Nacrtna geometrija
 
 
–  projekcija tacke na tri ravni.
–  prodori prave kroz projekcijske ravni.
–  primena metoda nacrtne geometrije - transformacijom do prave velicine geometrijske slike.
–  povezanost ortogonalnog i izometrijskog crteža - aksonometrijska projekcija tela.
–  obrada ostalih sadržaja iz poglavlja osnove nacrtne geometrije.
 
Tehnicko crtanje - vežbe obuhvataju primenu racunarske tehnike u postupku crtanja (programski paket AutoCAD).
 
Uvod u racunarsko projektvanje CAD. Automatizaciju postupaka projektovanja i konstruisanja. Pregled i odabir programskih paketa CAD. Nardverski i softverski zahtevi koji su potrebni za savremeno racunarsko projektovanje i konstruisanje.
Graficka radna stanica i njene karakteristike. Primena CAD paketa u projektovanju. Editor za projektovanje u AutoCAD-u.
Izgled grafickog i tekstualnog ekrana. Korišcenje ekranskih menija: prozora za dijalog. Unos podataka. Apsolutne i relativne koordinate. Podkomande. Osnovna grananja u AutoCAD-u. Izbor entiteta crteža.
Priprema za projektovanje. Otvaranje datoteka crteža. Usvajanje sistema mera. Podešavanje osnovnih i pomocnih funkcija, Prikazivanje celog formata na ekranu. Definisanje nivoa i blokova.
Projektovanje i korekcija crteža. Konstruisanje, podešavanje, merenje i odrecivanje položaja tacaka i linija (osnovni entitet). Umnožavanje i secenje elemenata crteža. Pomeranje prozora za uvelicavanje. Crtanje kontura, obaranje ivica.
Editovanje teksta. Crtanje složenih linija i editovanje teksta u skladu sa domacim i internacionalnim standardom (tehnickim pismom).
Kotiranje i modifikacija. Odrecivanje izgleda kotnih linija i natpisa. Prilagocavanje izgleda kotnih linija (po JUS/ISO). Paralelno kotiranje. Mogucnost parametarskog kotiranje.
Projektovanje u izometriji. Crtanje krugova na razlicitim izometrijskim ravnima. Crtanje linija pod pravim uglom na razlicitim izometrijskim ravnima.
Simboli u projektovanju. Formiranje, umetanje, cuvanje i brisanje simbola. Razmera po X i Y osi. Biblioteka simbola. Primeri rada sa simbolima. Importovanje i eksportovanje crteža.
Prostorno prikazivanje objekata - 3D projektovanje. Mogucnost prostornog prikazivanja. Formiranje solida. Crtanje kosih linija i površina u prostoru. Formiranje modela osnovnih prostornih objekata: kupe, lopte, torusa, obrtnih tela proizvoljnog oblika itd. Formiranje složenih 3D objekata.
Napredne CAD tehnike. Upravljanje realizacijom projekta. Individualni i timski rad. Pregled i perspektive. Aplikacija tehnike AutoCAD-a sa edukativnog stanovišta. Konkurentno inženjerstvo.