Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Uvod u informatiku


Ciljevi i zadaci predmeta

Opšti cilj predmeta je da studenti steknu permanentnu informatičku pismenost.

Osnovni zadatak u prvom semestru, je da studenti razviju sposobnost kreiranja blok dijagrama algoritama odnosno ovladaju mogućnostima projektovanja algoritama i savladaju osnovne algoritamske strukture. Cilj je da se student osposobi za kreiranje ne samo korektnih vec i dobro dizajniranih algoritama.

Istovremeno drugi zadatak koji nosi ovaj predmet je osposobljavanje studenata za pisanje odgovarajucih programa u programskom jeziku BASIC. Ne teži se savladivanju svih postojecih instrukcija, vec upoznavanju studenta sa osnovnim mogućnostima BASIC -a i tipovima problema kod kojih je njegova primena opravdana. Student se osposobljava za samostalno proširivanje znanja iz sintakse BASIC -a. Svi primeri rešavaju se po principu i zahtevima savremene teorije programiranja što treba da obuči studenta u kreiranju ne samo tačnih već i dobro dizajniranih programa.

U drugom semestru student se osposobljava za samostalni rad u WINDOWS okruženju, rad u Microsoft Office - u (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point i Access).