Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Uvod u informatiku


Literatura

  • Dr Dragica Radosav, Mr Marjana Barbarić, BASIC – Zbirka rešenih zadataka, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2001.

  • Dr Velimir Sotirović, Informatičke tehnologije, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2000.

  • Dr Dragica Radosav, Uvod u informatiku (vodič kroz laboratorijske vežbe), Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 1996.

  • Dr Dragica Radosav, Dragana Krajovan, Osnovi računarstva kroz primere i zadatke, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 1995.

  • Dr Dragica Radosav, Dr Velimir Sotirovič, Dr Dušan Lipovac, Osnovi  računarstva i informatičke tehnologije, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 1995.

  • Dr Dragica Radosav, Programiranje I (II izdanje), VŠOIR, Novi Sad, 1995.

  • Dragica Stoin , Programiranje I (I izdanje), VŠOIR, Novi Sad, 1994.

  • Milan Čabarkapa, Nevenka Ilijevski – Spalević, Metodička zbirka zadataka iz programiranja sa rešenjima u PASCAL-u, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.