Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Uvod u informatiku


Obaveze studenata

 

Student je obavezan da redovno pohađa predavanja i vežbe, kao i da radi zadatke postavljene na vežbama.

Student može dobiti potpis asistenta ako je redovno pohađao vežbe ili ako ima manje od 5 izostanaka. Potpis profesora student dobija ako ima potpis asistenta.

USLOVI ZA IZLAZAK NA ISPIT

Uredno izvršavanje nastavnih obaveza i potpisi asistenta i nastavnika.

Položeni kolokvijum iz BASIC - a i iz poznavanja rada u paketu Microsoft Office-a. Polaže se pismeni i usmeni ispit. Pismeni deo je eliminatoran i sastoji se u izradi zadataka.