Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Uvod u informatiku


Organizacioni oblik izvođenja predavanja i vežbi

Predavanja su auditorna.

Vežbe se izvode u računarskoj laboratoriji.