Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Zaštita i dekontaminacija zemljišta


Literatura

1. N. Miljković: Osnovi pedologije. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 1996

2. P. Sekulić, R. Kastori, V. Hadžić: Zaštita zemljišta od degradacije. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad 2003

3. V. Hadžić, M. Belić, Lj.Nešić: Praktikum iz pedologije. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 2004

4. D. Bogdanović, R. Kastori, I. Kadar, N. Milošević, P. Sekulić, M. Pucarević. Uzorkovanje zemljišta i biljaka nezagađenih i zagađenih zemljišta. Novi Sad 2006.