Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Procesni-menadzment/Literatura/1

Литература

25. 09. 2023.

  1. Толмач, Д. Процесна постројења – увод у теорију сушења са примерима из праксе Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин 2007
  2. Толмач, Д., Првуловић, С., Радовановић, Љ. Теорија пројектовања система – Пројектовање, Инвестиције, Реинжењеринг Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин 2007
  3. Толмач, Д. Пројектовање Технолошких Система – производни системи Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин 2008
  4. Исаиловић, М., Богнер, М. Прописи о планирању и изградњи Ета, Београд 2006
  5. Јовановић, П. Управљање инвестиционим пројектима Привредно финансијски водич, Београд 1984
  6. Толмач, Д., Првуловић, С., Толмач, Ј Процесни системи и постројења Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин 2014
  7. Толмач, Д., Првуловић, С., Толмач, Ј Рационализација потрошње енергије у индустрији Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин 2014
  8. Летић, Д Менаџмент пројеката подршком МС Пројекта, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин 2014
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43