Racunarska-grafika-1/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

30. 09. 2023.

Теоријска настава
Основни појмови рачунарске графике. Хардверска и софтверска архитектура графичких рачунарских система. Векторска и
растерска графика. Пиксели. Резолуција и величина слике. Основни дигитални појмови. Карактеристике 2D и 3D графичких
формата. Селекције. Слојеви. Типографски дизајн. Колор модели. Колор менаџмент. Боја и штампање. Креирање 3D облика.
Примена материјала на објектима. Додавање светлосних ефеката. Визуелизација 3D сцене. Припрема датотека за web.


Практична настава
Креирање графичких слика коришћењем графичких растерских алата

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43