Распореди часова, испита и консултација


НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената. СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РАСПОРЕДА ЧАСОВА:

  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 8 за мастер студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

РАСПОРЕДИ :

Raspored casova Osnovne studije Letnji semestar 2018 19_vazi od 11 3 2019 (09.03.2019)
RasporedKonsultativneNastave__16_17_mart_2019 final (25.02.2019)
Termini kabinetskih konsultacija letnji semestar 2018 19 vazi od 25 2 2019 (21.02.2019)
Ispitni rokovi 2018-19 Osnovne studije IZMENA Zastita i bezbednost 1 Micic (14.02.2019)
Raspored casova Master studije letnji semestar 2018-2019 VAZI OD 11 februara (08.02.2019)
Ispitni rokovi 2018-19 Master akademske studije (01.01.2019)
Ispitni rokovi 2018-19 Doktorske studije (01.01.2019)
OVERA_SEMESTRA_sk2018_19 (14.12.2018)
Grupe za studente 1. godine sk 2018_19 (04.10.2018)