Распореди часова, испита и консултација


НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената. СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РАСПОРЕДА ЧАСОВА:

  • Нови распоред часова важи почев од 15.10.2018. до краја семестра.
  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално портебан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу.

РАСПОРЕДИ :

Raspored casova osnovne studije 2018_19 sa izbornim predmetima (14.10.2018)
Grupe za studente 1. godine sk 2018_19 (04.10.2018)