Распореди часова, испита и консултација


НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената. СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РАСПОРЕДА ЧАСОВА:

  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 8 за мастер студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

РАСПОРЕДИ :

Raspored časova Osnovne studije Zimski semestar 1. godina 19-20 (druga nedelja vazi od 7.10.2019.)-Korekcija (04.10.2019)
Raspored časova Osnovne studije Zimski semestar 2. godina 19-20 (druga nedelja vazi od 7.10.2019.)-Korekcija (04.10.2019)
Raspored časova Osnovne studije Zimski semestar 3. godina 19-20 (druga nedelja vazi od 7.10.2019.)-Korekcija (04.10.2019)
Raspored časova Osnovne studije Zimski semestar 4. godina 19-20 (druga nedelja vazi od 7.10.2019.)-Korekcija (04.10.2019)
IT Grupe 2019-20 (03.10.2019)
Raspored časova - Osnovne studije (zimski semestar 2019-2020) (30.09.2019)