Стручне трибине ALUMNI@TFZR

На основу одлуке Наставно-научног већа од 8.2.2017. године, Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину организује стручне трибине под називом "АЛУМНИ @ ТФЗР". Циљ трибина је да дипломирани студенти који су запослени у различитим фирмама представе своја искуства, кроз приказ решења и технологија које користе. На овај начин Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину обезбеђује један од начина континуираног унапређења квалитета наставе, кроз сталну везу са привредом и њеним потребама. 

ТРИБИНА "ИСКУСТВА ПРОГРАМЕРА ИЗ РЕАЛНЕ ПРАКСЕ"

Прва трибина типа ALUMNI@TFZR одржана 20.3.2017. године, под називом "Искуства програмера из реалне праксе". Руководилац организације је Доц. др Љубица Кази. Организатори ове трибине су поред Катедре за информационе технологије Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину и Градска управа града Зрењанина, Зрењанински ИКТ Кластер и Завод за тржиште рада, филијала Зрењанин. Предавачи на трибини су дипломирани студенти Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину који раде као програмери и тестери из фирми Levi 9, Vega IT Sourcing, Consulteer, YU TEAM SOFTWARE, Asseco SEE и друге. Трибини су присуствовали и руководиоци наведених фирми. 

Извештај о одржаној трибини

Презентације предавача:

Љубица Кази - преглед активности на студијама ИТ на ТФ М Пупин Зрењанин

Љубица Кази - статистика анкета алумни студената запослених у ИТ фирмама

Миодраг Богуновић, Градска управа Зрењанин

Слађана Грубанов, ASSECO SEE

Бобан Микшин, VEGA IT SOURCING

Станоје Ивановић, VEGA IT SOURCING

Роберт Јенеи, Consulteer

Небојша Маринков, Consulteer

Александар Влашкалић, LEVI 9

Дејан Јуришић, YU TEAM SOFTWARE

Алекса Пиљевић, Керамика Јовановић

Марија Субић, YU TEAM SOFTWARE

Дарко Дујин, Baltas Consultancy, Malta

Жељко Глишов, Croonus Technologies

Љубица Кази - закључак о правцима даљег унапређења наставе

ТРИБИНА "МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА У ПРАКСИ"

Друга трибина, под називом "Машинско инжењерство и Инжењерство нафте и гаса  у пракси", одржана је 28.3.2017. године у амфитеатру Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину.

Трибину су организовали Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Катедра за машинско инжењерство, Катедра за индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, као и учесници из привреде (НИС Гаспромњефт Нови Сад; Петкус Балкан- Зрењанин; Панонске Термоелектране-Топлане ТЕ-ТО Зрењанин; НИС а.д. Нафтагас технички сервиси погон Изградња; ЛМВ Алатница Зрењанин; ЕВРОБРОД, Зрењанин; ПРЕМИТРАДЕ, Зрењанин; НИС а.д. – Блок Промет, Складиште нафтних деривата Нови Сад).

Аутори радова – учесници из привреде:

  • Александра Алексић: Проблеми корозије на цевоводима за дистрибуцију нафте и гаса, НИС Гаспромњефт Нови Сад
  • Слободан Анђелић: Анализа параметара и поступака у процесу изградње бушотинског цевовода, НИС а.д. Нафтагас технички сервиси погон Изградња
  • Дејан Аничић: Одржавање резервоара за нафту (превентивно И ремонти), НИС а.д. – Блок Промет, Складиште нафтних деривата Нови Сад
  • Игор Мандић: Дијагностика ротационе опреме, ПРЕМИТРАДЕ, Зрењанин
  • Александар Живков: Припрема и реализација ремонта и текућег одржавања у ТЕ-ТО, Зрењанин, Панонске Термоелектране-Топлане ТЕ-ТО Зрењанин
  • Вања Влајков: Примена ЦАД система у процесу аутоматизације поступка конструисања одливака, ЛМВ Алатница Зрењанин
  • Имре Орбан: Реконструкција линије млевања и повећање енергетске ефикасности у ФСХ Јабука–Панчево, Петкус Балкан- Зрењанин
  • Дејан Сиришки: Одржавање опреме (цевоводи, пумпе, арматуре) пријема сирове нафте, НИС а.д. – Блок Промет, Складиште нафтних деривата Нови Сад
  • Дејан Аничић: Одржавање унутрашње гасне инсталације у Котларници, НИС а.д. – Блок Промет, Складиште нафтних деривата Нови Сад

 Извештај о одржаној трибини