Informator

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" je 19. 06. 2012. uspešno akreditovan od strane Ministarstva Prosvete i Nauke  kao državni fakultet u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, biotehničkih i drugih društvenih nauka - informacione i komunikacione tehnologije, informatika i računarstvo, metodika nauka i tehnologije obrazovanja, menadžment, tekstilno-odevne tehnologije, mašinstvo, zaštita životne sredine i politehnika, i za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti.

Podaci o akreditaciji su dostupni u okviru web sajta Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta od 24.6.2009. godine: http://www.kapk.org/images/stories/odluke/IV_CIKLUS.pdf.

Akreditacija studijskih programa 2009

Obezbeđenje kvaliteta i samoevalacija

Akreditacija studijskih programa 2014

Akreditacija studijskih programa 2015

Izmene studijskog programa Mašinsko inženjerstvo 2017

Akreditacija doktorskih studija Inženjerskog menadzmenta iz 2019. godine

Knjiga mentora