Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Softversko-inzenjerstvo-1/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

25. 09. 2023.

Типови и карактеристике софтверских производа

 Парадигме архитектуре софтвера)

Алати за развој софтвера.

Дизајн софтверског производа

Редизајн софтвера

Софтверски процеси (Модели софтверског процеса)

Софтверски процеси и спецификација (Дефинисање софтверских захтева, Технике за спецификацију захтева

Типови захтева, Процес дефинисања захтева методом итеративног развоја

Оцена квалитета софтверских производа.

Поузданост софтвера (Модели, технике и метрике).

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43