Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Softversko-inzenjerstvo-1/Literatura/1

Литература

25. 09. 2023.

1.       Радосав Драгица, Софтверско инжењерство, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 2008.

2.       Радосав Драгица, Софтверско инжењерство (друго поновљено издање), Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2011.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43